హోమ్ | మైగవ్

ప్రాప్యత
ప్రాప్యత సాధనాలు
రంగు సర్దుబాటు
టెక్స్ట్ పరిమాణం
నావిగేషన్ సర్దుబాటు

28 జూలై 2024 న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ మన్ కీ బాత్ కోసం ఆలోచనలను ఆహ్వానించడం

28 జూలై 2024 న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ మన్ కీ బాత్ కోసం ఆలోచనలను ఆహ్వానించడం
ప్రారంభ తేదీ :
Jul 09, 2024
చివరి తేదీ :
Jul 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మీకు ముఖ్యమైన అంశాలు మరియు సమస్యలపై తన ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నారు. తాను ప్రసంగించాల్సిన అంశాలపై మీ ఆలోచనలను పంచుకోమని ప్రధాన మంత్రి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తారు ...

గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ మీకు ముఖ్యమైన అంశాలు మరియు సమస్యలపై తన ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నారు. మన్ కీ బాత్ 112వ ఎపిసోడ్ లో తాను ప్రసంగించాల్సిన అంశాలపై మీ ఆలోచనలను పంచుకోవాలని ప్రధాన మంత్రి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించారు..

రాబోయే మన్ కీ బాత్ ఎపిసోడ్‌లో ప్రధానమంత్రి మాట్లాడాలనుకుంటున్న థీమ్‌లు లేదా సమస్యలపై మీ సూచనలను మాకు పంపండి. ఈ ఓపెన్ ఫోరమ్‌లో మీ అభిప్రాయాలను పంచుకోండి లేదా ప్రత్యామ్నాయంగా, మీరు టోల్-ఫ్రీ నంబర్ 1800-11-7800కి డయల్ చేసి, ప్రధానమంత్రి కోసం హిందీ లేదా ఇంగ్లీషులో మీ సందేశాన్ని రికార్డ్ చేయవచ్చు. రికార్డ్ చేయబడిన కొన్ని సందేశాలు ప్రసారంలో భాగం కావచ్చు.

1922కు మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చి, SMS లో వచ్చిన లింక్ ను ఫాలో అయి నేరుగా ప్రధానికి మీ సలహాలు ఇవ్వవచ్చు.

28 జూలై 2024 ఉదయం 11:00 గంటలకు మన్ కీ బాత్ కోసం వేచి ఉండండి.

Reset
Showing 2620 Submission(s)
vrushaliajaykuwar
Baas Image 0
Vrushaliajaykuwar 5 minutes 6 sec ago

Myself Vrushali Ajay Kuwar . I am a teacher teaching in secondary school. Nowadays we face a lot of challenges maintaining discipline in the school, if you can guide us how to inculcate various values among the students along with the discipline, please help us making upcoming generations responsible and disciplined individuals.

suyashverma_1
Baas Image 157660
Suyash Verma 41 minutes 30 sec ago

Smart Life, Green Life

"Smart Life, Green Life" is a concept that integrates smart technologies with sustainable practices to enhance quality of life while minimizing environmental impact. In smart homes, devices like smart thermostats and automated lighting systems optimize energy efficiency. In contrast, smart cities use intelligent traffic management and environmental monitoring to improve urban living—health and wellness benefit from wearables and telemedicine, providing personalized health recommendations. On the green life front, renewable energy sources such as solar panels and eco-friendly transportation like electric vehicles reduce carbon footprints. Waste reduction strategies promote recycling and upcycling, including zero-waste practices and sustainable packaging. Conservation efforts focus on water-saving technologies, biodiversity protection, and sustainable agriculture. By combining these smart and green elements.

satyammishra_362
Baas Image 0
Satyam Mishra 46 minutes 22 sec ago

Dear Honorable Prime Minister Modi Ji,

I hope this message finds you in good health and high spirits.

My name is Satyam Mishra, and I am the founder of a startup dedicated to women empowerment and menstrual hygiene. Our mission is to provide high-quality menstrual products to rural women at affordable prices. We are also committed to manufacturing biodegradable sanitary pads to ensure our products are eco-friendly.

Despite our efforts and commitment, we are currently facing financial challenges that hinder our growth and expansion. We believe that with the support of our government, we can overcome these obstacles and make a significant impact on the lives of many women in rural areas.

Furthermore, while India has achieved numerous milestones under your leadership, I believe there is a crucial need to focus on environmental protection. The rapid changes in our climate towards natural disasters highlight the importance of nature conservation and plantation.

Pratik_2477
Baas Image 2640
Pratik 59 minutes 21 sec ago

Sir
1) we need buses that run through railway tracks at regular intervals or small trains with two or three coaches this exist in south Australia Adelaide.Here we can use the existing tracks.
2)UGC or Education ministry gives directions to state universities to revise the engineering syllabus that includes AI both theory and lab , industrial automation, mechatronics, robotics, digital communication...etc in all branches.
3) More schemes to attract middle class people, a part of tax directly given to them through money. The income tax of the salaried class needs exemption
for a fixed deposit in nationalised banks because they already paid huge tax ,they keep it for daughters marriage or education.
4) In UP law and order given to Kesava Prasad mourya gi or some others.

Ushagupta_139
Baas Image 0
Ushagupta 1 hour 2 minutes ago

नमस्कार मोदी जी, मेरा विचार है कि यह जो कावड़ ले जाने वाले भक्त हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है उनसे अच्छा है कि हमारे जो कथा वाचको के भोजनालय है जहां सैकड़ो भक्त और गरीब लोग , महात्मा लोग भोजन करते हैं अगर उन्हें में कावड़ वालों को भी जोड़ दिया जाए, उनके मार्ग में ही उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए आगे आगे चलते जाएं और भोजनालय बदलते जाएं तो ना तो जात-पात की दिक्कत रहेगी ना अशुद्धता का सवाल रहेगा, ना किसी की दुकान का नाम बदलना पड़ेगा, ना किसी व्यक्ति का नाम बदलना पड़ेगा, ना किसी व्यक्ति को उसके काम से छुट्टी दिलाना पड़ेगी और उनको अच्छा पवित्र भोजन मिल जाएगा, और इसमें कोई शंका नहीं रहेगी, सब सही हो जाएगा| धन्यवाद

Ramkumar Sharma_7
Baas Image 300
Ramkumar Sharma 1 hour 4 minutes ago

जय श्री राधे कृष्णा सर
श्रीमान मोदीजी आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ लेकिन आपके मंत्री द्वारा जो झूठे आश्वासन दिए थे उनकी वजह से आपको छवि खराब हो रही है जैसे आपके प्रधानमंत्री बनने से गैस सिलेंडर सस्ता था और आपके मंत्री बोलै था सिलेंडर महगा है हम सस्ता करेंगे ये बोलै आपके ही स्मृति रानी ने जिसके वजह वो हरी थी सर आपको महगाई काम करनी चाहिए अपने पेट्रोल डीजल के भाव बड़ा दिए गाड़ी वालो ने भाड़ा बड़ा दिया भोजन पानी की सारी चीजे महगी कर दी। सर हमे रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। अगर आपको तो हम सब देशवासियों पर कृपा करे महगाई पर रोक लगाए। एक ओर निवेदन है कि आप नियम सभी के लिए एक जैसा बनाये सभी को भूख लगती है। सर सामान्य वर्ग में भी गरीब होते है और OBC /SC और अन्य जाति में भी अमीर होते है जो आपके सामने है कुछ विधायक होंगे कोई मंत्री होगा कोई अधिकारी होंगे फिर इन्हे आरक्षण मिलता है हम सामान्य वालो क्या गलत किया है हमने तो हमेशा देश हित के लिए आपको चुना है। देशहित के साथ हमारे साथ अनहित ना करे।
धन्यबाद

akshitarani_10
Baas Image 0
Akshita Rani 1 hour 25 minutes ago

this is regarding the ayurgram2.0 for creating general awareness among the public for health related aspects through ayurveda .there is a camp that is organised by many ug students in different villages across the country .this is an attempt to reach out to the honourable PM of india through the upcoming session in mann ki baat so that we can join to many more across the country and send a message to the general public about the benefits of ayurveda in daily regimen

mygov_1721476286150184757
mygov_1721476308150184757
mygov_1721476328150184757
mygov_1721476344150184757